8 listopada 2023

Wystawa „Schronienie – klimat, migracje, dziedzictwo” przy współpracy naszych doktorantek i pracowniczek

8 listopada 2023 | Karolina Dziubata
2 listopada w Oddziale Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku miał miejsce wernisaż wystawy podsumowującej dwuletni projekt „Schronienie – klimat, migracje, dziedzictwo” realizowany przez zespół Oddziału Etnografii MNG.
 • Zespół kuratorski: Anna Ratajczak-Krajka, Urszula Kokoszka, Gabriela Brdej, Waldemar Elwart
 • Współpraca kuratorska i ekspercka: dr Zofia Boni, prof. UAM dr hab. Aleksandra Lis-Plesińska
 • Wsparcie merytoryczne: Małgorzata Dubasiewicz, Ewa Gilewska
 • Teksty eksperckie: dr Zofia Boni, prof. dr Dominik Collet (UiO), mgr Aleksandra Dzik, mgr Karolina Echaust, dr Małgorzata Kowalska, dr Marcin Krassowski, prof. UAM dr hab. Aleksandra Lis-Plesińska, prof. UAM dr hab. Izabela Main, Joanna Paniec, dr Ruta Śpiewak
 • Teksty etnograficzne: prof. UG dr hab. Anna Kwaśniewska
 • Artystki i artyści: Eva Ballo & Inga Skålnes, Ludomir Franczak, Linn Halvorsrød, Agnieszka Kurkowska, Pål Lersveen, Florian Tuercke, Anita Wasik, Leiken Vik
 • Projekt aranżacji: CENTRALA (Simone De Iacobis, Małgorzata Kuciewicz)
 • Identyfikacja wizualna i opracowanie graficzne: Anita Wasik
 • Redakcja i korekta tekstów w języku polskim: Agnieszka Kwaterska, Irena Piecha / e-DYTOR
 • Redakcja i korekta tekstów w języku angielskim: Anna Moroz-Darska
 • Prace rzeźbiarskie: Stanisław Śliwiński
 • Koordynacja prac konserwatorskich: Cátia Viegas Wesołowska
 • Produkcja wystawy: MADOX Tomasz Wiśniewski
 • Promocja i komunikacja: Urszula Kokoszka, Paulina Szwaj
 • Współpraca: Instytut Antropologii i Etnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, Wydział Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
Czas trwania wystawy: 26.10.2023–1.09.2024