19 grudnia 2019

Współpraca z Muzeum w Szreniawie

19 grudnia 2019 | Anna Weronika Brzezińska

Od wielu lat nasz Instytut współpracuje z Narodowym Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. W 2018 i 2019 roku nasi pracownicy (Anna Weronika Brzezińska i Waldemar Kuligowski), doktorantki (Karolina Dziubata, Karolina Echaust i Michalina Janaszak), absolwentki (Anna Sara Frąckowiak) i studentki (m.in. Natalia Ostaszewska, Michalina Milewska, Aleksandra Marciniak) realizowali badania terenowe w wybranych miejscowościach Wielkopolski, w których funkcjonują tradycje kolędowania wiosennego i zapustnego.

Właśnie ukazała się kolejna publikacja będąca pokłosiem tych badań. Monografia pod redakcją Arkadiusza Jełowickiego pt. Podkoziołek, bery, cymper. Żywa tradycja w Wielkopolsce opisuje tradycje we wsiach Jarząbkowo, Kamionna i Łomnica.

Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna” oraz ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.