16 listopada 2021

Spotkanie z przedstawicielkami i przedstawicielami naszych instytucji partnerskich

16 listopada 2021 | Karolina Dziubata

We wtorek 16 listopada 2021odbyło się spotkanie Instytutu (Ula Małecka, Zofia Czekała, Michał Buchowski, Waldemar Kuligowski, Hannah Wadle) z przedstawicielkami i przedstawicielami naszych instytucji partnerskich:

  • Ewą Antyborzec (Instytut im. Oskara Kolberga),
  • Hanną Dębską (Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie),
  • Mariuszem Ossowskim (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Pogorzeli),
  • Joanną Minksztym (Muzeum Etnograficzne w Poznaniu),
  • Małgorzatą Sawicką (Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie),
  • Klarą Sielicką-Baryłką (Stowarzyszenie Wikimedia Polska),
  • Maciejem Nowakiem (Teatr Polski w Poznaniu)
  • Marcinem Kostaszukiem (Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania).

Dziękujemy za przybycie!

W tle fotografii nasz manifest „Antropologia przeciw dyskryminacji” podpisany przez antropologów i antropolożki z całej Polski podczas Nadzwyczajnego Zjazdu w 2016 roku.