19 grudnia 2019

Publikacja o Bambrach

19 grudnia 2019 | Anna Weronika Brzezińska

Nakładem Wydawnictwa Miejskiego Posnania ukazała się książka pod redakcją Anny Weroniki Brzezińskiej, Agnieszki Szczepaniak-Kroll i Anny Szymoszyn pt. 300 lat Bambrów w Poznaniu. Wkład małych wspólnot migracyjnych w dziedzictwo kulturowe Polski. Autorki i autorzy opisują skomplikowane dzieje Bambrów, Kosznajdrów, Wilamowian oraz Olendrów

Sklep internetowy

Książka ukazała się w ramach działań związanych z Rokiem Bambrów Poznańskich, który jest obchodzony w Poznaniu w 2019 roku.