5 listopada 2019

Promocja „Melodii ludowych od Ostrowa”

5 listopada 2019 | Anna Weronika Brzezińska

Zapraszamy o udziału w wydarzeniu promującym najnowsze wydawnictwo współpracującego z nami Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. Publikacja „Melodie ludowe od Ostrowa” to zbiór melodii z kilku wsi z okolic Ostrowa Wielkopolskiego, które zebrał i opracował Franciszek Mucha – pedagog i regionalista. Melodie te przez wiele lat znajdowały się w naszym instytutowym Archiwum, a dzięki inicjatywie kaliskiego Muzeum zbiór ten został opracowany pod względem etnograficznym, muzykologicznym i etnochoreologicznym.

W trakcie spotkania w dniu 23 listopada 2019 r. odbędzie się promocja publikacji, którą można będzie otrzymać nieodpłatnie a także konsultacje dla zespołów, kapel i śpiewaków z zakresu zawartych w publikacji pieśni z dr hab. Anną Weroniką Brzezińska prof. UAM. Wybrane pieśni wykona Kapela z Kociny. Spotkanie odbędzie się w sali audytorium UAM Filia w Kaliszu, ul. Nowy Świat 28.30, o godzinie 17.00 [Facebook]

Projekt pt. „Melodie od Ostrowa” ma na celu dokumentację, archiwizację i upowszechnianie tradycyjnych pieśni i melodii pochodzących z okolic Ostrowa Wielkopolskiego poprzez opracowanie merytoryczne niepublikowanego maszynopisu zawierającego wykonany w latach 30. i 60. XX w. spis tradycyjnych pieśni i melodii ze wsi powiatu ostrowskiego; przeprowadzenie kwerend etnograficznych i muzykologicznych dotyczących melodii i pieśni oraz etnograficznych badań terenowych we wsiach, w których zostały spisane; wydanie publikacji zawierającej melodie i pieśni wraz z komentarzem dotyczącym etnomuzykologicznego, etnograficznego i współczesnego kontekstu ich funkcjonowania.

Zadanie dofinansowane zostało przez MKiDN z Programu „Kultura ludowa i tradycyjna 2019”.