18 kwietnia 2019

Popieramy strajk nauczycielek i nauczycieli!

18 kwietnia 2019 | Anna Weronika Brzezińska

8 kwietnia 2019 roku

POPARCIE DLA STRAJKU NAUCZYCIELI

Na swym posiedzeniu 8 kwietnia 2019 roku, Rada Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej zdecydowanie poparła strajkujących nauczycieli i nauczycielki. Uznano, że postulaty płacowe i reformatorskie są próbą ratowania rangi zawodu i godności tysięcy osób pracujących w oświacie oraz podniesienia poziomu kształcenia młodych pokoleń, od którego zależy przyszłość i los całego społeczeństwa.

W imieniu Rady Instytutu,

Prof. dr hab. Michał Buchowski

Dyrektor

Treść pisma do pobrania TUTAJ

Podczas V Zjazdu Absolwentek i Absolwentów studiów etnologicznych została przeprowadzona zbiórka na Fundusz Strajkowy. Zebraną kwotę w wysokości 1080,00 zł przekazaliśmy na konto.