16 listopada 2020

Koniec projektu badawczego „Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu – ochrona i wzmacnianie tradycji”

16 listopada 2020 | Karolina Dziubata

Dobiegł końca projekt badawczy „Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu – ochrona i wzmacnianie tradycji”, realizowany w Spycimierzu (gm. Uniejów) w latach 2019-2020 z udziałem wielu członków Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Projekt był prowadzony przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Uniejowie i współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, według koncepcji Prezeski PTL – dr hab. Anny Weroniki Brzezińskiej, prof. UAM i dr hab. Katarzyny Smyk, prof. UMCS (PTL o/Lublin), zarazem koordynatorki merytorycznej grantu.

Na projekt składały się badania terenowe dotyczące Bożego Ciała, cykl warsztatów dla społeczności lokalnej, dwa Seminaria Spycimierskie, wyjazd studyjny, kwerendy archiwów filmowych. Zwieńczony jest współwydawanym przez PTL tomem „Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu. Raport z badań i rekomendacje do planu ochrony” pod red. K. Smyk. Zapraszamy do lektury tej nowatorskiej pracy, stanowiącej pomoc depozytariuszom niematerialnego dziedzictwa kulturowego w kształtowaniu ochrony lokalnych tradycji: http://spycimierskiebozecialo.pl/…/29/pionierski-raport/ Więcej o projekcie: http://spycimierskiebozecialo.pl/pl/ochrona/

Więcej o tradycji spycimierskiej, wpisanej w 2018 roku na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego i zgłoszonej w 2020 roku na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości: http://spycimierskiebozecialo.pl/pl/boze-cialo/

Raport z badań i rekomendacje do planu ochrony pod red. K. Smyk. Zapraszamy do lektury tej nowatorskiej pracy, stanowiącej pomoc depozytariuszom niematerialnego dziedzictwa kulturowego w kształtowaniu ochrony lokalnych tradycji: http://spycimierskiebozecialo.pl/…/29/pionierski-raport/ Więcej o projekcie: http://spycimierskiebozecialo.pl/pl/ochrona/ Więcej o tradycji spycimierskiej, wpisanej w 2018 roku na Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego i zgłoszonej w 2020 roku na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości: http://spycimierskiebozecialo.pl/pl/boze-cialo/