Studia doktoranckie w ramach szkoły doktorskiej Szkoły Nauk Humanistycznych

Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa, w skład którego wchodzi Instytut Antropologii i Etnologii ma prawo nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie nauki o kulturze i religii. W ramach szkoły doktorskiej Szkoły Nauk Humanistycznych realizowany jest czteroletni program, w ramach którego doktorantki i doktoranci uczą się m.in.  warsztatu badawczego humanisty, dydaktyki akademickiej oraz zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie dydaktyki szkoły wyższej.

Dla doktorantek i doktorantów naszego Instytutu istnieje możliwość uczestnictwa w programie Erasmus+.

W latach 1920-2018 wypromowano 165 doktorów, a pierwszym obronionym doktoratem była praca przygotowywana pod kierunkiem Prof. Floriana Znanieckiego i Prof. Jana Stanisława Bystronia. W roku 1920 Janina Klawe uzyskała stopień doktora filozofii (z przedmiotów etnologia i socjologia) na podstawie pracy „Totemizm a pierwotne zjawiska religijne w Polsce”.

Wielu naszych doktorantów i doktorantek uzyskiwało dofinansowania swoich projektów badawczych w ramach grantów przyznawanych przez Komitet Badań Naukowych oraz Narodowe Centrum Nauki.

Informacji dotyczących rekrutacji oraz przebiegu studiów doktoranckich udziela Monika Wosik-Dratwa.