3 października 2022

ZAPISY NA WF

3 października 2022 | Karolina Dziubata

Od 27 września trwają zapisy na zajęcia WF.Wszystkie informacje dla studentów są dostępne na stronie https://wf1.amu.edu.pl/index.php?item=2.Dzień i godzina przeznaczone na zajęcia WF są ujęte w planie.

Kontakt:

Anna Wieczorek, Sekretariat SWFiS UAM ul. Zagajnikowa 9; 61-602 Poznań, mail: swfis@amu.edu.pl

www.swfis.amu.edu.pl