6 października 2020

ZAPISY DO USOS

6 października 2020 | Karolina Dziubata

DROGIE STUDENTKI, DRODZY STUDENCI,

w tym semestrze zapisy do USOS trwają od 10 do 31 X br. i są szczególnie istotne. Listy uczestników zajęć zostaną automatycznie przekazane z USOS do Panelu Dydaktycznego UAM i wykorzystane przez pracowników do inicjowania zajęć przez MS TEAMS. Wobec tego, obliguje Was do niezwłocznej rejestracji na zajęcia, najlepiej do 14 X br., czyli zanim zaczną się regularne spotkania zdalne (zapisy trwające do 31 X br. dotyczą głównie studentów z II naboru na kierunek etnologia).

Zadbajcie także o to, aby na Waszych kontach w USOS pojawiły się wszystkie zajęcia przewidziane planem dla semestru zimowego 20/21. Wszelkie braki w puli wymaganych przedmiotów, należy uzupełniać, kontaktując się z  koordynatorem  USOS. P. Maciejem Betherem.

Życzymy Wam powodzenia!

W imieniu Zespołu IAiE

Agnieszka Chwieduk