4 listopada 2021

Zajęcia studyjne dla II roku SL i I roku SM w Muzeum Etnograficznym MNP 09.11.2021

4 listopada 2021 | Karolina Dziubata

9 listopada studentki i studenci II roku SL w ramach zajęć z „Etnografii Polski” i „Polskiej myśli etnologicznej” oraz studentki I roku SM w ramach zajęć „Etnodizajn” uczestniczą w zajęciach studyjnych w Muzeum Etnograficznym MNP w godzinach 10.15-12.30.

Uczestniczki i uczestnicy zajęć „Grupy wyznaniowe w Polsce” mają zajęcia wg planu w godz. 14.15-15.45

Anna W. Brzezińska, Katarzyna Marciniak