30 września 2022

Wykaz zajęć ogólnouniwersyteckich (dla studiów magisterskich)

30 września 2022 | Karolina Dziubata

Wykaz zajęć ogólnouniwersyteckich dla II roku studiów magisterskich. Studenci i studentki mają obowiązek zaliczyć jeden wykład.