12 maja 2019

Wyjazd studyjny studentek i studentów 3 roku do Wrocławia

12 maja 2019 | Anna Weronika Brzezińska

W dniach 20-22 maja 2019 roku studentki i studenci 3 roku wezmą udział w wyjeździe studyjnym do Wrocławia. Podczas wyjazdu zapoznają się z działalnością naukową i edukacyjną Muzeum Etnograficznego Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego i Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”.

Opiekunką grupy jest dr hab. Prof. UAM Anna Weronika Brzezińska

PROGRAM WYJAZDU

Wyjazd dofinansowany w ramach HUMANIŚCI PROFESJONALIŚCI program rozwoju kompetencji studentów III roku studiów licencjackich na Wydziale Historycznym, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Wartość projektu: 1073 140,12PLN

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 904 442,49PLN