1 kwietnia 2022

Ważna informacja o warsztatach „Zarządzanie sobą w czasie”

1 kwietnia 2022 | Karolina Dziubata

Zostały stworzone 2 grupy online dla pracowników oraz jedną grupę online dla studentów. Warsztaty dla Pracowników odbędą się we wtorek 5 kwietnia w godzinach 15:45-17:45 oraz z czwartek 7 kwietnia w godzinach 16:00 – 18:00. Warsztaty dla studentów odbędą się w czwartek 14 kwietnia w godzinach: 16:00-18:00. W związku z pytaniami o niedziałające formularze umieszczone w intranecie podkreślam, że aby zapisać zgłoszenie należy być zalogowanym w intranecie na pocztę uniwersytecką.

Treść ogłoszenia oraz linki do poszczególnych zapisów – w wiadomości „Zarządzanie sobą w czasie”. Szkolenie skierowane do osób, które potrzebują wsparcia w zakresie zarządzania sobą w czasie. Poza omówieniem kilku podstawowych zasad związanych z wyznaczaniem celów, wyborem priorytetów, planowaniem, przeanalizujemy – na ile czas pozwoli – indywidualne sytuacje, które wniosą uczestnicy i będą je chcieli omówić.

Jeśli:

  • Doświadczasz trudności w zapanowaniu nad swoimi obowiązkami
  • Pracujesz bez planu
  • Nie realizujesz ważnych dla siebie celów lub obawiasz się, że ich nie zrealizujesz
  • Masz poczucie przytłoczenia nadmiarem obowiązków
  • Masz poczucie, że jesteś zdezorganizowana/

Program:

  • Źródła trudności w zarządzaniu sobą w czasie
  • Wyznaczanie celów
  • Wybór priorytetów
  • Planowanie
  • Sesja pytań i odpowiedzi poświęcona poszukiwaniu rozwiązań i narzędzi służących lepszej organizacji

Prowadzący: Anna Milcarek – psycholog, trener, psychoterapeuta

Warsztaty odbywają się w formie online – po zakwalifikowaniu się na warsztaty prześlemy Państwu link do spotkania.

Po wypełnieniu limitu miejsc w grupie warsztatowej formularz zostanie ZAMKNIĘTY. Warsztaty dla pracowników „Zarządzanie sobą w czasie” – wtorek 5 kwietnia, godzina 15:45-17:45 https://forms.office.com/r/xy98Pra5iJ
Warsztaty dla pracowników „Zarządzanie sobą w czasie” – czwartek 7 kwietnia, godzina 16:00-18:00 https://forms.office.com/r/RSTHMZwfA0

Warsztaty dla Studentów „Zarządzanie sobą w czasie” – czwartek 14 kwietnia, godzina 16:00-18:00 https://forms.office.com/r/vu6LavHnpW

Maria Ruta-Piosik Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego UAM, Al. Niepodległości 26 61-714 Poznań