10 października 2022

Warsztaty Poradni Rozwoju i Wsparcia Psychicznego UAM

10 października 2022 | Karolina Dziubata

Zachęcamy do zapisywania się na warsztaty dla studentów i studentek. Szczegóły w Intranecie studenckim: https://uam.sharepoint.com/sites/7116030000/SitePages/Oferta-warsztatów-dla-studentów.aspx