20 stycznia 2022

W dniach 24.01-23.02 przechodzimy na nauczanie zdalne

20 stycznia 2022 | Karolina Dziubata

Zgodnie z Zarządzeniem nr 165/2021/2022 Rektora Uniwerstetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie organizacji kształcenia w okresie od dnia 24 stycznia 2022 do 23 lutego 2022 kształcenie odbywa się wyłącznie na odległość. Link do ogłoszenia.