16 października 2019

Szkolenie biblioteczne dla I roku

16 października 2019 | Małgorzata Graumiler

Uwaga Studenci I roku

Przypominam, że zaliczenie I etapu Szkolenia bibliotecznego dla osób, które nie były na zajęciach 1 października odbędzie się 17 października (czwartek) o godz. 10.30 w Bibliotece Coll. Historicum (podstawą zaliczenia jest zapoznanie się z prezentacją – na stronie biblioteki wydziałowej www.bwh.amu.edu.pl w zakładce „Szkolenie biblioteczne”)

Przypominam też o konieczności podpięcia przedmiotu „Szkolenie biblioteczne” w USOSie do 31 października

Małgorzata Graumiler