18 maja 2021

Stypendium Fundacji Rotary Oldenburg-Ammerland i Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej

18 maja 2021 | Karolina Dziubata

Międzynarodowe Biuro Studenckie Uniwersytetu w Oldenburgu oferuje stypendium Fundacji Rotary Oldenburg-Ammerland e.V. i DAAD (Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej) studentom uczelni partnerskich z Europy Środkowo-Wschodniej.

 Na okres: dwa semestry od października 2021

Wysokość stypendium: 700-800 EURO (zależne od stopnia akademickiego)

Wymagania:

  • wniosek o wpisanie na listę studentów uczestniczących w wymianie
  • formularz wniosku: Stypendium Rotary / DAAD
  • list motywacyjny (wraz z planem studiów): maksymalnie 2 strony
  • curriculum vitae (maksymalnie 2 strony)
  • karta przebiegu studiów (poświadczona)

 Wnioski można składać do: 30. czerwca 2021

Aplikację (scan, w jednym dokumencie pdf) prosimy kierować do:

University of Oldenburg, International Office, Mrs. Christine Trappe, E-Mail: exchange@uol.de

Szczegóły:

PL

EN

RU