24 września 2020

Stacjonarne zajęcia w semestrze zimowym 2020/2021

24 września 2020 | Karolina Dziubata

ROZPOCZYNAMY NAUKĘ. NADAL ZDALNIE, CZASEM STACJONARNIE

Drogie Studentki, Drodzy Studenci,

Niebawem, czyli od 15 X b.r. rozpoczniemy zajęcia. Jak zapewne już wiecie, nauczanie w semestrze zimowym r. a. 2020 musi przebiegać zdalnie. Zaleca się również, wprowadzenie, trybu hybrydowego, z czego skwapliwie chcemy skorzystać. Oznacza to, że wybrane zajęcia, z wielu względów ważne dla nauczania antropologii na naszym kierunku, odbędą się stacjonarnie, w salach, w rzeczywistym kontakcie studentów i prowadzących. Taką możliwość przewidujemy w planie. Ustalenie to dotyczy zatem:

1 roku I stopnia i zajęć z przedmiotów:

  • Historia myśli antropologicznej, wykład, prowadzący – prof. W. Dohnal,
  • Wprowadzenie do antropologii społeczno-kulturowej, wykład, prowadzący – prof. W. Kuligowski. Zajęcia z obu wykładów będą prowadzone w rytmie  3 spotkania zdalne i 1 spotkanie stacjonarne, raz w miesiącu w czwartki, w sali im. J. Burszty (na jeden miesiąc przypadają średnio 4 spotkania na 15 przewidzianych dla jednego kursu).
  • Metody badań etnograficznych, ćwiczenia, prowadząca – prof. Natalia Bloch. Dla tych zajęć przewidzieliśmy wyłącznie tryb stacjonarny, w piątki, w sali.  im J. Burszty (GR 1:  3 g, co dwa tygodnie i Gr 2, podobnie – zob. plan);

2 roku I stopnia i zajęć z przedmiotów:

  • Obserwacja  etnograficzna, ćwiczenia, prowadząca – prof. Agnieszka Chwieduk,
  • Wywiad etnograficzny, ćwiczenia, prowadzący – dr Zbigniew Szmyt. Zajęcia z obu będą prowadzone w rytmie  3 spotkania zdalne i 1 spotkanie stacjonarne, raz
    w miesiącu w czwartki, w sali 2.`19. (na jeden miesiąc przypadają średnio 4 spotkania na 15 przewidzianych dla jednego kursu), w godzinach wskazanych w planie.

Natomiast, w przypadku zajęć dla  3 roku I stopnia z przedmiotu: Proseminarium licencjackie, dwie grupy, prowadzące – prof. Katarzyna Marciniak i Agata Stanisz  oraz 1 i 2 roku II stopnia z przedmiotu Seminarium magisterskie prowadzone przez zespół pracowników samodzielnych, istnieje możliwość zastosowanie wyłącznie stacjonarnego trybu (o ile uczestniczy, pracujący w bardzo małych grupach,  wyrażą taką chęć).

Serdecznie dla Was

Agnieszka Chwieduk