26 czerwca 2019

Spotkanie twarzą w twarz z Wikipedią

26 czerwca 2019 | Anna Weronika Brzezińska

24 czerwca 2019 r. w naszym Instytucie, pierwszy rok etnologii i antropologii kulturowej miał przyjemność gościć Natalię Szafran-Kozakowską, przedstawicielkę polskiej Wikipedii oraz pracowniczkę Stowarzyszenia Wikimedia Polska. Przy jej pomocy, każdy ze studentów opublikował biogram osoby związanej z kulturą ludową, etnografią bądź antropologią. Publikacja życiorysów oraz dokonań naukowych polskich przedstawicieli tych nauk, miała na celu promowanie wiedzy z tego zakresu w internecie.

Po uprzednim zgromadzeniu informacji dotyczących wybranej przez siebie osoby, wypisaniu źródeł oraz sporządzeniu bibliografii według standardów naukowych – co studenci wykonywali w ramach zajęć z przedmiotu „Podstawy warsztatu naukowego II” z dr hab. prof. UAM Anną W. Brzezińską – artykuły trafiły na polski oddział Wikipedii. W

Ważnym elementem spotkania z Natalią Szafran-Kozakowską była prezentacja, w trakcie której przybliżone zostało to, co dzieje się „za kulisami” Wikipedii, czyli kim są i czym się zajmują wikipedystki i wikipedyści, jakie są ich pobudki, by publikować mimo tego, że jest to duży wysiłek, pozornie bez późniejszego profitu.

Mimo kilku charakterystycznych prawidłowości występujących wśród grupy osób publikujących na Wikipedii (wiek, płeć, wykształcenie), przywołane zostały także osoby wyłamujące się z ogólnego schematu, co stworzyło obraz internetowej encyklopedii jako dostępnej i możliwej do tworzenia przez każdego.

Przy okazji tłumaczenia głównych zasad panujących na portalu, z których jedną z najważniejszych i najbardziej przestrzeganych jest reguła wzajemnego szacunku, wypłynął także temat wandalizmu na Wikipedii, który spotkał się z dużym zainteresowaniem studentek i studentów.

Ciekawe także było zwrócenie uwagi na korzyści wynikające ze sporów toczących się przy tworzeniu różnych haseł. Ilość informacji oraz skrupulatność w ich dobieraniu sprawia, że kłótnie  przy przestrzeganiu zasad szacunku) na Wikipedii stały się czymś pożądanym. 

Na koniec spotkania w ramach podziękowania Wikipedystka została obdarowana słodkim upominkiem oraz trzema tomami publikacji „Etnografowie, ludoznawcy polscy – szkice, sylwetki biograficzne” wydawanej przez Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, na podstawie których studentki i studenci korzystali przygotowując biogramy.

Współpraca naszego Instytutu z Wikimedia Polska trwa od kilku lat, a została zapoczątkowana przez dr hab. Agatę Stanisz.

Oprac. Marta Zawrocka i Mieszko Łowżył

Hasła opublikowane w ramach zajęć:

Anna Szyfer

Irena Lechowa

Klara Prillowa

Teofil Chodzidło

Justyn Wincenty Bulanda

Zofia Czasznicka

Halina Sampławska

Józef Perkowski

Czesław Rutkowski

Alfons Lemański

Stefania Ulanowska

Franciszek Gazda (ludoznawca)

Bożena Kural

Maria Gładyszowa

Marian Gotkiewicz

Andrzej Władysław Gólski

Wanda Emilia Maria Brzeska

Zofia Neymanowa

Jan Górak

Czesław Franciszek Pajerski