26 lipca 2021

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Anthropos Instytutów PAN

26 lipca 2021 | Karolina Dziubata

Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów PAN informuje o rekrutacji na rok akademicki 2021/2022

Dokumenty można składać od 2 do 20 sierpnia 2021 roku.  

Szczegółowe informacje oraz formularze znajdą Państwo na stronie internetowej Szkoły: https://anthropos.edu.pl/, w zakładce Rekrutacja.  

Szkołę Doktorską Anthropos tworzą: Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN, Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN, Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Instytut Języka Polskiego PAN, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, Instytut Slawistyki PAN, Instytut Sztuki PAN.  

Szkoła prowadzi kształcenie w zakresie dyscyplin: archeologii, geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, historii, językoznawstwa, literaturoznawstwa, nauk o kulturze i religii oraz nauk o sztuce.  

Uprzejmie prosimy o rozpowszechnianie tych informacji wśród osób zainteresowanych.  

Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów PAN Rynek Starego Miasta 29/31, 00–272 Warszawa (Instytut Historii im. T. Manteuffla PAN) tel. +48 537–333–993, e-mail: szkola.anthropos@ihpan.edu.pl