10 lipca 2020

Projekty badawcze studentów II roku

10 lipca 2020 | Agata Stanisz

Zakończone pod koniec czerwca zajęcia „Proseminarium” dla studentów II roku I stopnia zaowocowały 12. projektami badawczymi, które będą realizowane począwszy od lipca 2020 r. po okres późnojesienny. Na bazie tych realizacji powstaną przyszłoroczne prace licencjackie (a będą dotyczyły: miejskich gołębi, obornickiego lasu modelowego, k-popowych fandomów, wspólnoty anonimowych alkoholików, infrastruktury wodnej, relacji pszczelarzy z pszczołami, ekofeminizmu, młodzieżowej (sub)kultury narkotykowej, pracy w zakładzie mięsnym, rodzin transnarodowych w kontekście pandemii SARS CoV-2, lockdownowego streamingu koncertów muzycznych, tożsamości i wspólnotowości poznańskich mormonów).

Poniżej wgląd w projekty zaprezentowane w formie posterów:

https://issuu.com/home/published/prosem-postery.pptx