16 marca 2021

Praktyki w Programie Stella

16 marca 2021 | Karolina Dziubata

Weź udział w programie Stella Junior

Grupa Compostela oferuje praktyki dla studentów i studentek trwające minimum 3 tygodnie (praktyki na miejscu: „in-person mobility”) lub 30 dni (praktyki wirtualne). Wysokość grantu wynosi 600 Euro.

Osobu zainteresowane odbyciem stażu muszą do 16 kwietnia wysłać on-line (przez https://airtable.com/shriuxZNLoeNZCrlR) następujące dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy on-line
  • CV po angielsku (w formacie Europass)
  • zaświadczenie, że dana osoba jest studentem I, II lub III stopnia uniwersytetu, należącego do Grupy Compostela
  • zeskanowaną kopię dowodu osobistego lub paszportu
  • średnią ocen z wszystkich poprzednich lat.

https://web.gcompostela.org/stella-junior-2/

Grupa Compostela przyzna 6 grantów (każdy w wysokości 650 Euro) sześciu wybranym osobom. Szczegółowe informacje w Centrum Wsparcia Współpracy Międzynarodowej u pani Joanny Janas, e-mail: joanna.janas@amu.edu.pl.