28 listopada 2018

Oferta praktyk w muzeum w Szreniawie

28 listopada 2018 | Agata Stanisz

OFERTA PRAKTYK ZAWODOWYCH

W MUZEUM NARODOWYM ROLNICTWA W SZRENIAWIE

 

Drodzy studenci (przede wszystkim I stopnia),

na prośbę Muzeum Narodowego Rolnictwa w Szreniawie informuję o możliwości realizacji praktyk w instytucji kultury poprzez pomoc w obsłudze warsztatów przedświątecznych dla dzieci szkolnych i przedszkolnych. W ramach praktyki studenci mogą zapoznać się także z charakterem ekspozycji w Muzeum.

W tym roku „Spotkania Świąteczne w Muzeum” odbywają się od 26 listopada do 19 grudnia (od poniedziałku do piątku). Praca jednego praktykanta trwa 5 dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 13.30. Pierwsze grupy warsztatowe wchodzą  9.30 do około 11.00 a następne od 11.30 do 13.00.

Terminy zapotrzebowania na praktykantów:

26 listopada – 30 listopada – 1 praktykant

3 – 7 grudnia – 2 praktykantów lub więcej

10 – 14 grudnia – 2 praktykantów lub więcej

17-19 grudnia – 2 praktykantów lub więcej

Wszyscy studenci po zakończeniu praktyki otrzymują zaświadczenie (z podpisem i pieczątką Dyrektora Muzeum) o odbyciu praktyki z krótkim opisem działań pedagogicznych (obsługa grup) oraz zapoznaniem się z ekspozycją muzealną.

Istnieje także możliwość realizacji tego rodzaju praktyk w okresie przed Świętami Wielkanocnymi.

 

Osoba do kontaktu:

Przemysław Ogrodowczyk

Dział Obsługi Widza Muzealnego

Tel. 61/810-76-29 wew. 18

Lub 603 323 939