24 września 2020

Nabór na tegoroczne seminaria magisterskie

24 września 2020 | Karolina Dziubata

Szanowni Państwo,

Drogie Studentki i Drodzy Studenci nowego 1 roku studiów II stopnia

Nabór na tegoroczne seminaria magisterskie prowadzi tylko siedem osób z zespołu pracowników samodzielnych IAiE, zaś pozostałych sześć kontynuuje pracę z obecnym 2. rokiem i nie przyjmuje zapisów (zob. listy poniżej).

Przygotowane propozycje dotyczą zróżnicowanej, niejednokrotnie unikatowej tematyki. Odzwierciedlają także wielonurtowość współczesnej antropologii. W ramach zajęć studenci będą w równym stopniu motywowani do  uprawiania refleksji antropologicznej, podejmowania profesjonalnych badań empirycznych jak i do aktywnej partycypacji w Seminariach naukowych IAiE od następnego r. a. 2021/21 (zob. Informator dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia 2020-2022).

Zapisy na seminaria będą się odbywać przez system USOS (termin zostanie podany).

 prof. UAM, dr hab. Agnieszka Chwieduk

Z-ca dyrektora ds. dydaktycznych

IAiE  UAM Poznań

  NABÓR NA SEMINARIA MAGISTERSKIE W R.A. 2020/21 PROWADZĄ:

 1. prof. UAM, dr hab. Natalia Bloch
 2. prof. dr hab. Waldemar Kuligowski
 3. prof. UAM, dr hab. Aleksandra Lis
 4. prof. UAM, dr hab. Izabella Main,
 5. prof. UAM, dr hab. K. Marciniak
 6. prof. UAM, dr hab. Agata Stanisz
 7. prof. dr hab. Ryszard Vorbrich

Pracę na seminariach magisterskich, bez naboru w r. a. 2020/21 kontynuują:

 1. prof. UAM. dr hab. Anna W. Brzezińska
 2. prof. dr hab. Michał Buchowski
 3. prof. UAM, dr hab. Agnieszka Chwieduk
 4. prof. UAM, dr hab. Wojciech Dohnal
 5. prof. UAM, dr hab. Adam Pomieciński
 6. prof. UAM, dr hab. Jacek Schmidt