27 października 2020

Informacja na temat przedłużenia legitymacji studenckich

27 października 2020 | Karolina Dziubata

19 października wchodzi w życie rozporządzenie Ministra o czasowym ograniczeniu funkcjonowania uczelni i niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Zgodnie z ustawą legitymacje studenckie pozostają ważne w okresie ograniczenia oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu.