12 listopada 2021

Konkurs Study@research. Publikacje

12 listopada 2021 | Karolina Dziubata

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie Study@research. Publikacje, którego celem jest dofinansowanie artykułów, monografii i rozdziałów w monografiach naukowych publikowanych w prestiżowych czasopismach.

Aplikować mogą ooby z aktualnym statusem studenta. Warunkiem udzielenia dofinansowania jest afiliacja UAM i aktualny status studenta UAM autora artykułu lub monografii oraz zgoda Dziekana na pokrycie co najmniej 50% kosztów. 

Informacja o konkursie dostępna jest na stronie intranetowej idub.intranet.amu.edu.pl oraz w systemie wnioskowania idub.amu.edu.pl

Wnioski należy składać elektronicznie w systemie wnioskowania ID-UB, który jest udostępniony na stronie https://idub.amu.edu.pl (zakładka: Konkursy – nr aktualnego konkursu Study@research. Publikacje: 036)