22 marca 2021

Konkurs projakościowy dla studentek i studentów UAM

22 marca 2021 | Karolina Dziubata

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie projakościowym dla wszystkich osób studiujących na UAM.
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów wspierających rozwój umiejętności praktycznych i kompetencji miękkich osób studiujących na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych na UAM. Do dofinansowania komisja konkursowa wybierze maksymalnie 10 najwyżej ocenionych projektów.

Projekty dofinansowane są w ramach projektu pn. „UNIWERSYTET JUTRA II –zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, nr POWR.03.05.00-00-Z303/18.

Szczegóły: