14 marca 2024
Obraz autorstwa Freepik

IX edycja konkursu Study@research (konkurs IDUB nr 134)

14 marca 2024 | Karolina Dziubata

Do udziału w konkursie uprawnieni są osoby studiujące na UAM na I roku studiów drugiego stopnia lub IV roku jednolitych studiów magisterskich, które nie posiadają tytułu magistra lub magistra inżyniera. Zarówno osoby wnioskujące jak i członkowie zespołu badawczego powinni posiadać status studenta UAM w czasie realizacji zaplanowanego w projekcie zadania.

W ramach konkursu laureaci otrzymają granty na realizację indywidualnych lub zespołowych studenckich projektów badawczych. Do zdobycia w konkursie jest kwota do 5.000 zł dla projektów indywidualnych oraz do 10.000 zł dla projektów zespołowych.

Regulamin oraz informacje dotyczące wymagań formalnych, które należy dopełnić podczas aplikowania do konkursu, znajdują się pod następującymi linkami:

Aplikować do konkursu Study@research (konkurs IDUB nr 134) należy do dnia 27 marca 2024 r. w systemie wnioskowania ID-UB Proposals  https://idub.amu.edu.pl(po zalogowaniu zakładka: Nowy wniosek – Konkurs nr 134 „Study@Research”).

Regulamin_S@r_IDUB-134