29 września 2021

Informacyjne spotkanie online „Legalny pobyt podczas studiów – dowiedz się jak”

29 września 2021 | Karolina Dziubata

Szanowni Państwo,

Mam zaszczyt zaprosić cudzoziemców studiujących stacjonarnie na Państwa uczelni na spotkanie informacyjne online „Legalny pobyt podczas studiów-dowiedz się jak” organizowane przez Wydział Spraw Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Projektu „Kierunek Wielkopolska. Sprawny Urząd Bliżej Migranta – etap II”.

Podczas spotkania studenci będą mogli zdobyć wiedzę na temat:

  • legalizacji pobytu w Polsce w czasie studiów, dokumentów niezbędnych do otrzymania Karty Pobytu i najczęstszych błędach popełnianych podczas ubiegania się o Kartę Pobytu

Zaproszeni goście ze Straży Granicznej, Narodowego Funduszu Zdrowia, Urzędu Miasta Poznania oraz Policji przekażą kluczowe informacje dotyczące:

  • zasad wjazdu i pobytu w Polsce
  • bezpieczeństwa w Polsce
  • procedury objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym pokrywającym koszty leczenia
  • oferty turystycznej, kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej miasta Poznań.

Podczas spotkania będzie udostępniony czat, w którym uczestnicy spotkania będą mogli zadawać pytania.

Spotkanie odbędzie się w dwóch terminach:

  • 12.10.2021r. godz. 09.30 –w języku polskim
  • 13.10.2021r. godz. 09.30 – w języku angielskim

W związku z powyższym zwracam się z ogromną prośbą o udostępnienie załączonych plakatów informacyjnych na stronach Państwa uczelni/facebook uczelni celem rozpropagowania tego wydarzenia, które pomoże studentom w przyswojeniu przepisów dotyczących legalnego pobytu w czasie studiów.

z poważaniem,

Joanna Ciesielczak
Inspektor wojewódzki

Oddział Legalizacji Pobytu II
jciesielczak@poznan.uw.gov.pl

Wydział Spraw Cudzoziemców
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu