22 lutego 2022

Informacje dotyczące zapisów na zajęcia

22 lutego 2022 | Karolina Dziubata

I ROK STUDIÓW LICENCJACKICH

Badania terenowe I: Liczba miejsc jest ograniczona. Wpisów na zajęcia prosimy dokonywać kierując się zainteresowaniami. Opisy tych zajęć już są zamieszczone na stronie. Opisy zajęć dostępne są pod linkami: GRUPA I (prof. A. Chwieduk, prof. J. Schmidt), GRUPA II (dr M. Filip, dr Ł. Kaczmarek).

Studia Regionalne: Osoba studiująca dokonuje wyboru 2 zajęć z trzech (do wyboru: prof. R. Vorbrich: Zmiana kulturowa w teorii i praktyce. Casus Afryki, prof. A. W. Brzezińska: Edukacja regionalna, prof. B. Korzeniewski: Poznańska Cytadela jako miejsce pamięci). Sylabusy znajdują się tutaj.

WSZYSTKIE LATA

Zapisy kończą się 4 marca. Do tego czasu wszystkie studiujące powinny dokonać wyboru.