4 lutego 2022

ERASMUS – Wymiana z Państwowym Uniwersytetem w Erywaniu (YSU Armenia)

4 lutego 2022 | Karolina Dziubata

W ramach transzy programu Erasmus Plus w roku 2022 uzyskaliśmy (jako IAiE) fundusze na jedną wizytę naukową w Armenii w trybie visiting for training (7 dni) – Yerevan State University, Cultural Studies. Zgodnie z ustaleniami z Państwowym Uniwersytetem w Erywaniu (YSU Armenia) preferowane są osoby prowadzące badania w Armenii i/ lub na obszarze Kaukazu Południowego. W związku z powyższym proszę składać aplikacje dotyczące w/w wizyty. Wniosek powinien zawierać CV oraz list motywacyjny.

Termin składania wniosków mija 14 lutego 2022 r.

Termin ogłoszenia wyników komisji kwalifikacyjnej – 18 lutego 2022 r.

Aplikacje proszę przesyłać mailowo do: prof. UAM dr hab. Wojciech Dohnal wdoh@amu.edu.pl, Prodziekan Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa.