23 lutego 2021

Badania terenowe: I i II rok I stopnia

23 lutego 2021 | Karolina Dziubata

Szanowni Państwo, 1 i 2 roku I stopnia etnologii

w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 uczestniczki
i uczestnicy 1 i 2 roku studiów licencjackich zobowiązani są do zaliczenia przedmiotów „Badania terenowe I” i „Badania terenowe II”, przewidzianych programem studiów dla I stopnia. Zajęcia służą nauce warsztatu metodycznego antropologa i są realizowane:

  • w trybie wyjazdowym (10 dni) i w zdalnym (łącznie 5 spotkań);
  • w grupach o takiej samej liczbie osób (z uwagi na wymogi formalne i BHP !);
  • w terminach zaproponowanych przez danych prowadzących (każdą grupę prowadzi dwóch wykładowców z  IAiE).

Zapisy ruszają 25 lutego (czwartek) b. r, od g. 9.00  z wykorzystaniem Google Docs. Wtedy zostanie udostępniony odpowiedni link na stronie IAiE. Zapisy rozpoczną się 25 lutego i trwać będą do rozpoczęcia semestru letniego: 1 marca. Pod linkiem, oprócz tabeli z przewidywanym harmonogramem wyjazdów i nazwiskami prowadzących, znajdą się krótkie opisy poszczególnych zajęć, które winny ułatwić Państwu decyzję podczas zapisów.

>>> Opisy dostępne są także tutaj<<<

Ważne dodatkowe uwagi.

1. Obecny I rok (rocznik 2020/21) przypisuje się do 3 grup: GR I (prof. Schmidt/ prof. Chwieduk): 13 osób; GR II   (dr Smykowski/ dr Szmyt) 13 osób; GR prowadzona przez dr H. Wadle i prof. A. Lis – 8 osób.  

2. Obecny II rok (rocznik 2019/20) musi zrealizować zajęcia Badania terenowe I za ubiegły rok  (przeniesione decyzją Dziekana WAiK na ten semestr) oraz aktualnie wymagane Badania terenowe II. W przypadku Zaległych BT I zachowujecie Państwo podział na grupy zainicjowany w ubiegłym roku akademickim. Osoby, które realizują ten przedmiot w ramach tzw. różnic programowych, winny zapisać się do grupy prowadzonej przez prof. Aleksandrę Lis i dr Hannah Wadle. Natomiast w przypadku BT II możecie dokonać nowego podziału, nie sugerując się tym z BT I.  2. W razie pytań i wątpliwości, proszę o kontakt starościny i starostów 1 i 2 roku: kasiamar@amu.edu.pl

Fot. Stanisław Kusza, Krzymów pow. Konin, poł. lat 60. XX w., źródło: Cyfrowe Archiwum im. Józefa Burszty.