1 marca 2022

APEL – WOLONTARIAT DLA UKRAINY

1 marca 2022 | Karolina Dziubata

Drogie Studentki i Drodzy Studenci,

uchodźcy i uchodźczynie z Ukrainy wymagają wsparcia nas wszystkich. Poniższym apelem solidaryzuję się z tymi z Was, którzy już odnaleźli_ły się w licznych akacjach pomocowych. Jednocześnie zachęcam dalej do aktywnego podążania tym tropem.

Osoby, które wykażą się wiarygodnym źródłem czynnej, wolontariackiej współpracy z organizacją pomagającą obecnie Ukrainie lub same taką pomoc aranżują (i potrafią to wykazać) uzyskają zaliczenie z przedmiotu „Praktyki zawodowe”, przewidzianego programem studiów dla 1 stopnia – co piszę w porozumieniu z Dziekanem WAiK ds. dydaktycznych, prof. Jackiem Zydorowiczem i Dyrektor ds. dydaktycznych prof. Katarzyną Marciniak.

Wszystkie osoby zainteresowane proszę o kontakt mailowy i pozostaję do Waszej dyspozycji!

Agnieszka Chwieduk, Koordynatorka praktyk w IAiE, WAiK UAM