30 maja 2023
Obraz autorstwa Freepik

Akcja ankietyzacja

30 maja 2023 | Karolina Dziubata
W tym roku – oprócz 3 000 zł dla poszczególnych wydziałów w ramach grywalizacji – nagrodą dla całej społeczności studenckiej jest dodatkowy dzień rektorski. Warunkiem jest frekwencja na poziomie minimum 33% wypełnionych ankiet w skali ogólnouniwersyteckiej. Termin będą mogły wybrać wspólnie cztery wydziały, które zwyciężą w swoich grupach w grywalizacji.