17 października 2023
Obraz autorstwa Freepik

Egzaminy certyfikacyjne Studium Językowego UAM

17 października 2023 | Karolina Dziubata

Studium Językowe UAM informuje, że egzamin certyfikacyjny na poziomie B2 z języków obcych w roku akademickim 2023/2024 dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz studiów
stacjonarnych jednolitych magisterskich odbędzie się w następujących terminach:

SESJA ZIMOWA

  • 06.02.2024 (wtorek) godz. 10.00 I podejście (wszystkie języki). Rejestracja: od 26.01.2024 (piątek) godz. 9.00 do 04.02.2024 (niedziela) godz. 24:00. Nieprzekraczalny termin uzyskania zaliczenia: 01.02.2024 (czwartek). Wykładowcy, którzy wpisali studentkom/studentom zaliczenie w piątek 02.02.2024 proszeni są o zgłoszenie nazwisk tych studentów do sekretariatu SJ w tym samym dniu do godz. 15.00 w celu ręcznego nadania żetonu studentom i umożliwienia im rejestracji na egzamin.
  • 15.02.2024 (czwartek) godz. 10.00 II podejście (egzamin poprawkowy – wszystkie języki). Rejestracja: od 09.02.2024 (piątek) godz. 9.00 do 13.02.2024 (wtorek) godz. 24.00 Nieprzekraczalny termin uzyskania zaliczenia: 12.02.2024 (poniedziałek). Wykładowcy, którzy wpisali studentkom/studentom zaliczenie we wtorek 13.02.2024 proszeni są o zgłoszenie nazwisk tych studentów do sekretariatu SJ w tym samym dniu do godz. 15.00 w celu ręcznego nadania żetonu studentom i umożliwienia im rejestracji na egzamin.
  • Osoby z niepełnosprawnościami, które ubiegają sie o racjonalne dostosowania na egzaminie certyfikacyjnym (dotyczy zarówno egzaminów ustnych jak I pisemnych) zobowiązane są zgłosić ten fakt w Biurze Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami co najmniej 4 tygodnie przed planowanym terminem egzaminu.

SESJA LETNIA

  • 25.06.2024 (wtorek) godz. 10.00 I podejście (wszystkie języki). Rejestracja: od 14.06.2024 (piątek) godz. 9.00 do 23.06.2024 (niedziela) godz. 24.00. Nieprzekraczalny termin uzyskania zaliczenia: 20.06.2024 (czwartek). Wykładowcy, którzy wpisali studentkom/studentom zaliczenie w piątek 21.06.2024 proszeni są o zgłoszenie nazwisk tych studentów do sekretariatu SJ w tym samym dniu do godz. 15.00 w celu ręcznego nadania żetonu studentom i umożliwienia im rejestracji na egzamin.
  • 10.09.2024 (wtorek) godz. 10.00 II podejście (egzamin poprawkowy – wszystkie języki). Rejestracja: od 30.08.2024 (piątek) godz. 9.00 do 08.09.2024 (niedziela) godz. 24.00. Nieprzekraczalny termin uzyskania zaliczenia: 05.09.2024 (czwartek). Wykładowcy, którzy wpisali studentkom/studentom zaliczenie w piątek 06.09.2024 proszeni są o zgłoszenie nazwisk tych studentów do sekretariatu SJ w tym samym dniu do godz. 15.00 w celu ręcznego nadania żetonu studentom i umożliwienia im rejestracji na egzamin.
  • Osoby z niepełnosprawnościami, które ubiegają sie o racjonalne dostosowania na egzaminie certyfikacyjnym (dotyczy zarówno egzaminów ustnych jak I pisemnych) zobowiązane są zgłosić ten fakt w Biurze Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami co najmniej 4 tygodnie przed planowanym terminem egzaminu.

Egzamin przeprowadzany jest dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy zaliczyli lektorat z języka nowożytnego na poziomie B2.2 oraz na
poziomie B2.1 dla kierunków mających podwójny wymiar godzinowy (60h / semestr) czyli Psychologia. Na egzamin certyfikacyjny na poziomie B2 obowiązuje rejestracja żetonowa na stronie
ul.amu.edu.pl Warunkiem zarejestrowania się na egzamin jest zaliczenie lektoratu na poziomie B2.2 (lub B2.1 dla kierunku Psychologia).

UWAGA: Student, który nie dokona rejestracji na egzamin na stronie ul.amu.edu.pl, nie będzie miał możliwości przystąpienia do egzaminu w danym terminie.