5 stycznia 2023

Seminarium z pokazem filmu Sztynort 1935 (PL 2020) i spotkaniem z autorem i reżyserem Jakubem Maińskim 10.01.2023

5 stycznia 2023 | Karolina Dziubata

Na pierwszym seminarium w tym roku, 10 stycznia, witamy Jakuba Maińskiego, warszawskiego autora i reżysera filmu „Sztynort 1935”, wyprodukowanego w Polsce w polsko-niemieckiej obsadzie w 2019 roku. Sztynort 1935, pierwotnie napisany jako sztuka teatralna, omawia działanie rasistowskich, antysemickich i supremacjonistycznych ideologii na historycznym tle nazistowskich Niemiec i Prus Wschodnich. Jak argumentować przeciwko tym naukowo zatwierdzonym i coraz bardziej politycznie legitymizowanym ideologiom? We wrześniu 1935 roku mają zostać wydane norymberskie ustawy rasowe. Film Maińskiego zaprasza widza, by zasiadł do stołu z rodziną von Esti w wschodniopruskim majątku na Mazurach, gdy na jego oczach rozpoczyna się niewygodna rozmowa o tych ustawach i przekonaniach, które im sprzyjają. Wyświetlimy film i zaprosimy gości seminarium na rozmowę z reżyserem. Rozmowę poprowadzi dr Hannah Wadle, ko-producentka filmu.

Seminarium składać się będzie z trzech części, i będzie powtarzany 2 razy, o 9.30 i o 11.15. Każdy z pokazów będzie poprzedzony krótkim wprowadzeniem, po którym odbędzie się projekcja 76 minutowego filmu „Sztynort 1935”. Po projekcji spotykamy się na dyskusję przy kawie/obiedzie. Projekcja odbywać się będzie na okularach VR dla maksymalnie 10 osób. Pierwsza projekcja odbędzie się o 9:30, w przypadku większej liczby chętnych, odbędzie się druga projekcja o 11:15. 

Prosimy się wpisać na listę pod następującym linkiem do poszczególnego pokazu o 9.30 lub o 11.15, ponieważ posiadamy ograniczoną liczbę okularów VR-owych.

–> Zapisy do pokazów Sztynort 1935

https://uam.sharepoint.com/:w:/r/sites/InstytutoweSeminariaAntropologiczne/Shared%20Documents/General/VR-screening_Sztynort1935_10styczen2023_zapisy.docx?d=w51f14be07ffa4648b7b499a371e6be36&csf=1&web=1&e=DrpWP1