8 stycznia 2019

Seminarium naukowe w poniedziałek 14 stycznia

8 stycznia 2019 | Agata Stanisz

Grupa Badawcza „Antropologia medyczna” (GBAM) zaprasza seminarium naukowe 14 stycznia 2019.r. o godz. 10.00, na którym wykład pt. Trajektorie HIV: Życie zmarginalizowanych Polaków z HIV/AIDS i ich dostęp do opieki zdrowotnej i społecznej w Berlinie wygłosi dr Paweł Lewicki (Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą). Seminarium odbędzie się w sali 2.19.

Abstrakt:

Od momentu wejścia Polski do strefy Schengen, w Berlinie mieszka dużo zmarginalizowanych ludzi z Polski; wiele i wielu z nich jest bez stałego miejsca zamieszkania. Ponadto wielu i wiele z nich ma uzależnienia, jest zakażone wirusem HIV i/lub żółtaczki typu C, oraz boryka się z innymi problemami zdrowotnymi. Last but not least, wielu i wiele z nich było karanych w Polsce i/lub w Niemczech i nie ma dostępu do regularnej opieki zdrowotnej – ani w Polsce, ani w Niemczech.

W prezentacji pokażę, jak te osoby wykorzystują wiedzę na temat zakażenia, uzależnienia i systemu opieki zdrowotnej i społecznej w poszukiwaniu lepszych i „znośniejszych” form życia. Jaką (ucieleśnioną) wiedzę przynieśli ze sobą z Polski i jak wykorzystują ją w Berlinie? Jaką wiedzę produkują na temat uzależnienia, zakażenia, systemu opieki zdrowotnej i społecznej, i z jaką wiedzą na temat swojej sytuacji są konfrontowani? Jak ta wiedza wpływa na ich życie? Aby odpowiedzieć na te pytania, posłużę się przykładem trajektorii Agnieszki i Piotra, którzy przyjechali do Berlina krótko po otwarciu granic i których dziecko urodziło się w Berlinie. Ukażę, jak różne wątki ich życiorysu: statusy zdrowotne i społeczne oraz cywilnoprawne, wpływają na sposób, w jaki kształtują oni swoje trajektorie i poszukują pomyślności w życiu.