24 maja 2022

Seminarium naukowe 31.05.2022: Kultury migracyjne a doświadczenia migrantów w miastach średnich, na przykładzie Piły, Płocka i Kalisza

24 maja 2022 | Karolina Dziubata

Zapraszamy na Seminarium Naukowe Instytutu Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu.

Dla osób studiujących i pracujących w IAiE: sala im. J. Burszty

Dla zainteresowanych: MS Teams https://tinyurl.com/pe5d2rch

FACEBOOK

31.05.2022

ANNE WHITE

Kultury migracyjne a doświadczenia migrantów w miastach średnich, na przykładzie Piły, Płocka i Kalisza

W referacie przedstawię kilka wyników mojego projektu „Polska jako kraj imigracji i emigracji” (finansowany przez NAWA). W projekcie badam przejście Polski do statusu kraju imigracyjnego oddolnie, przez wywiady z Polakami (migrantami powrotnymi) i obcokrajowcami, w tym 70 Ukraińcami. Teoria przejścia migracyjnego postuluje, że nowy kraj imigracji straci swoją tożsamość jako kraj emigracji. Jednak, dla wielu Polaków, Polska — szczególnie Polska średnich i małych miast — nadal jest uznana za kraj emigracji. W takich miastach, jak Piła, Płock i Kalisz, imigranci w pewnych środowiskach społecznych i miejscach pracy stykają się z społeczeństwem o bogatym i świeżym doświadczeniu migracyjnym, ze swoistą kulturą migracyjną. Na przykład, Ukrainćy rozmawiają między sobą i z Polakami na temat atutów i wad ściągania dzieci do kraju (miasta) docelowego, lub migracji dalej na Zachód.