23 marca 2022

Seminarium naukowe 29.03.2022: „Inwestycja w spokój ducha” – w jaki sposób prywatne usługi położnicze kształtują krajobraz opieki położniczej w Polsce

23 marca 2022 | Karolina Dziubata

Zapraszamy na Seminarium Naukowe Instytutu Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu.

Dla osób studiujących i pracujących w IAiE: sala im. J. Burszty

Dla zainteresowanych: MS Teams https://tinyurl.com/pe5d2rch

FACEBOOK

29.03.2022

Maria Węgrzynowska

„Inwestycja w spokój ducha” – w jaki sposób prywatne usługi położnicze kształtują krajobraz opieki położniczej w Polsce

Prywatna opieka zdrowotna kształtuje dostęp do opieki finansowanej z środków publicznych. To, kto i kiedy zostanie przyjęty do szpitala lub kto będzie udzielał opieki często zależy od relacji społecznych pomiędzy pacjentem a personelem medycznym. Katalizatorem tych relacji są prywatne gabinety lekarskie. Na przykładzie opieki położniczej w Polsce, w moim wystąpieniu chciałabym przyjrzeć się zarówno roli prywatnych usług medycznych z perspektywy kobiet, jak i ich wpływowi na wyniki kliniczne. W pierwszej części odwołuję się do moich wieloletnich jakościowych badań. W drugiej części – do badań ilościowych, w których podjęłam próbę analizy sposobu, w jaki korzystanie z dwóch głównych form prywatnej opieki położniczej – prywatnych konsultacji lekarskich oraz indywidualnej okołoporodowej opieki położnej – wpływa na przebieg porodu i wyniki kliniczne. W ten sposób, korzystając z obu tych perspektyw, podejmuję próbę opisania zniuansowanej społecznej rzeczywistości opieki położniczej w Polsce

maria.wegrzynowska@cmkp.edu.pl

Jestem położną i antropolożką kultury, absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2016 roku uzyskałam tytuł doktora w School of Nursing and Human Sciences w Dublin City University w Irlandii. W swojej pracy przyglądam się różnym modelom opieki nad kobietą w ciąży i porodzie. Interesuję się praktykami zdrowotnymi migrantek oraz nierównością w dostępie do opieki zdrowotnej. Od 2019 roku pracuję w Zakładzie Położnictwa Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.

Seminaria naukowe IAiE UAM stanowią forum otwartej dyskusji akademickiej na temat najnowszych publikacji przygotowywanych przez pracowników i doktorantów Instytutu oraz realizowanych przez nich badań i projektów. W ramach seminariów odbywają się także wykłady gościnne będące okazją do wymiany poglądów z badaczami z kraju i zagranicy reprezentującymi różne ośrodki oraz dyscypliny naukowe, którym bliskie jest podejście antropologiczne, kładące nacisk na analizowanie zjawisk kulturowych w powiązaniu z towarzyszącymi im procesami i relacjami społecznymi.Seminaria mają charakter otwarty, ich adresatami są wszyscy zainteresowani, w tym zwłaszcza pracownicy, doktoranci i studenci IAiE. Celem spotkań jest inspirowanie aktywnego życia naukowego, integracja środowiska oraz popularyzacja antropologii społeczno-kulturowej.

Serdecznie zapraszamy!