21 stycznia 2022

Seminarium naukowe 25.01.2022: Etnografia wielogatunkowa w praktyce

21 stycznia 2022 | Karolina Dziubata

Zapraszamy na ostatnie w semestrze zimowym Seminarium Naukowe Instytutu Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu.

Tym razem WYŁĄCZNIE ONLINE link do spotkania: https://tinyurl.com/pe5d2rch

25.01.2022

Małgorzata Kowalska

Etnografia wielogatunkowa w praktyce

Chciałabym opowiedzieć o projekcie badań na terenie objętym ochroną przyrodniczą na Pojezierzu Gnieźnieńskim, w których inspiruję się etnografią wielogatunkową, a antropologię definiuję przede wszystkim w kategoriach współpracy. Zastanowię się przy tym przede wszystkim nad potrzebą oraz metodami analizy międzygatunkowych relacji i zależności (more-than-human sociality, Tsing 2013).

Seminaria naukowe IAiE UAM stanowią forum otwartej dyskusji akademickiej na temat najnowszych publikacji przygotowywanych przez pracowników i doktorantów Instytutu oraz realizowanych przez nich badań i projektów. W ramach seminariów odbywają się także wykłady gościnne będące okazją do wymiany poglądów z badaczami z kraju i zagranicy reprezentującymi różne ośrodki oraz dyscypliny naukowe, którym bliskie jest podejście antropologiczne, kładące nacisk na analizowanie zjawisk kulturowych w powiązaniu z towarzyszącymi im procesami i relacjami społecznymi.

Seminaria mają charakter otwarty, ich adresatami są wszyscy zainteresowani, w tym zwłaszcza pracownicy, doktoranci i studenci IAiE. Celem spotkań jest inspirowanie aktywnego życia naukowego, integracja środowiska oraz popularyzacja antropologii społeczno-kulturowej.

Serdecznie zapraszamy!