16 marca 2022

Seminarium naukowe 22.03.2022: Behind the curtain of ideology: Neo-Pagan nationalism as (heroic) action

16 marca 2022 | Karolina Dziubata

Zapraszamy Seminarium Naukowe Instytutu Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu.

Dla osób studiujących i pracujących w IAiE: sala im. J. Burszty

Dla zainteresowanych: MS Teams https://tinyurl.com/pe5d2rch

22.03.2022

Mariusz Filip

Behind the curtain of ideology: Neo-Pagan nationalism as (heroic) action

This article aims to explore the relationship between ideology and practice within the framework of a religious nationalism. My particular focus is on the Neo-Pagan nationalism, which is usually conceived as a form of ideology. Looking at the Zakon Zadrugi “Północny Wilk” from Poland whose doctrine is a perfect exemplification of this kind of religious nationalism, I seek to reveal in what ways ideology determines action, and what are the limits of its power. By offering an ethnographic reading of nationalism as practice, the hypothesis that action generates ideology is tested. As a result, the ideological heterogeneity is explained by heterodoxy of praxis that directly affects the issue of group membership. The conceptual precision of the concept of “Neo-Pagan nationalism” is also challenged for the sake of both ethnographic reality and theory

dr Mariusz Filip – dr Mariusz Filip, antropolog społeczny, adiunkt w Instytucie Antropologii i Etnologii UAM. Od blisko 20 lat specjalizuje się w studiach nad pogańską skrajną prawicą w Polsce.

Seminaria naukowe IAiE UAM stanowią forum otwartej dyskusji akademickiej na temat najnowszych publikacji przygotowywanych przez pracowników i doktorantów Instytutu oraz realizowanych przez nich badań i projektów. W ramach seminariów odbywają się także wykłady gościnne będące okazją do wymiany poglądów z badaczami z kraju i zagranicy reprezentującymi różne ośrodki oraz dyscypliny naukowe, którym bliskie jest podejście antropologiczne, kładące nacisk na analizowanie zjawisk kulturowych w powiązaniu z towarzyszącymi im procesami i relacjami społecznymi.

Seminaria mają charakter otwarty, ich adresatami są wszyscy zainteresowani, w tym zwłaszcza pracownicy, doktoranci i studenci IAiE. Celem spotkań jest inspirowanie aktywnego życia naukowego, integracja środowiska oraz popularyzacja antropologii społeczno-kulturowej. Serdecznie zapraszamy!