13 października 2021

Seminarium naukowe 19.10.2021: Populizm, demokratura a gehenna uchodźców

13 października 2021 | Karolina Dziubata

Zapraszamy Seminarium Naukowe Instytutu Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu.

link do spotkania w TEAMS

19.10.2021, godz. 09:30-11:00

Dla osób pracujących i studiujących w IAiE – stacjonarnie w sali 2.19

Michał Buchowski

Populizm, demokratura a gehenna uchodźców

Tytuł i cele artykułu zmieniały się wraz z naporem wydarzeń. Pierwotnie miał być jedynie o populizmie i islamofobii. Tymczasem w Usnarzu Górnym na pograniczu polsko-białoruskim grupa trzydziestu dwóch uchodźców afgańskich tkwi od sierpnia 2021 na przygranicznym skrawku ziemi między dwoma krajami, wypychana przez siły białoruskie, blokowana i sekwestrowana przez polskie. Nie udało mi się tam pojechać i sprawdzić sytuacji na miejscu, dlatego muszę polegać na informacjach z drugiej ręki i przekazach medialnych. Od badacza oczekuje się przedstawienia akademickiego, zdystansowanego, ugruntowanego w najnowszych teoriach opisu zjawisk na temat – w tym przypadku – relacji zachodzących między populizmem, autorytaryzmem i ksenofobią. Nie unikam całkowicie tego wyzwania. Jednak jako antropolog dokonujący wyboru między zimny a zaangażowanym podejściem, chcę uniknąć topienia uchodźców, ofiar globalnych nierówności, geopolityki i cynicznych reżimów politycznych, w „kadziach teorii” (Geertz 1984: 275). W rezultacie momentami raport z wydarzeń bierze górę nad teoretycznymi analizami, a niektóre werdykty są wynikiem przedkładania zasad etycznie motywowanego zaangażowania nad „bezinteresowną analizą”.

Populism, Democrature and Refugees Ordeals

The topic of this article evolved under a pressure of events that have taken place while I was writing it. In Usnarz Górny, on the Polish-Belarussian border, a group of thirty two Afghan refugees have stranded since August 2021 on the borderline patch of earth between two countries, pushed out by the Belarussian forces, and blocked and sequestered by the Polish ones. I have been not able to go there and check the situation on the ground and therefore I have to rely on second-hand information and media coverage. As a scholar I am expected to present an academic, aloof account of the phenomena regarding authoritarianism in Poland, a sort poised analysis that refers to the state of the art theories on the topic. By no means I am avoiding this challenge completely. However, as an anthropologist weighting cold and engaged stands, I do not want to drown these wretch people, victims of global inequalities, geopolitics and cynical and scornful political regimes, in “vats of theory” (Geertz 1984: 275). In result, at some points a kind of anthropologically informed urgent reporting takes precedence over scholarly diagnostics and some verdicts are biased in my ethical tenets favoring people over disinterested analysi

Seminaria naukowe IAiE UAM stanowią forum otwartej dyskusji akademickiej na temat najnowszych publikacji przygotowywanych przez pracowników i doktorantów Instytutu oraz realizowanych przez nich badań i projektów. W ramach seminariów odbywają się także wykłady gościnne będące okazją do wymiany poglądów z badaczami z kraju i zagranicy reprezentującymi różne ośrodki oraz dyscypliny naukowe, którym bliskie jest podejście antropologiczne, kładące nacisk na analizowanie zjawisk kulturowych w powiązaniu z towarzyszącymi im procesami i relacjami społecznymi.

Seminaria mają charakter otwarty, ich adresatami są wszyscy zainteresowani, w tym zwłaszcza pracownicy, doktoranci i studenci IAiE. Celem spotkań jest inspirowanie aktywnego życia naukowego, integracja środowiska oraz popularyzacja antropologii społeczno-kulturowej.

Serdecznie zapraszamy!