5 stycznia 2022

Seminarium naukowe 11.01: Divine will and unknown pulses. Conversions to Judaism beyond the immanent frame

5 stycznia 2022 | Karolina Dziubata

Zapraszamy na pierwsze Seminarium Naukowe Instytutu Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu w 2022 roku!

Dla osób pracujących i studiujących na IAiE – stacjonarnie w Instytucie w sali im. J. Burszty. Dla zainteresowanych – MS Teams, link do spotkania: https://tinyurl.com/pe5d2rch

FACEBOOK

11.01.2022

Jan Lorenz

Divine will and unknown pulses. Conversions to Judaism beyond the immanent frame

In anthropological scholarship giyur, conversion to Judaism, is typically portrayed as a transition driven by down-to-earth concerns like legitimization for the sake of marriage, authentication of one’s identity or, in specific instances, as a strategy of collective emancipation. Even in terms of its theological and jurisprudential justification within Judaism, questions of orthopraxy in worship, morality and daily conduct take precedence, whereas personal belief and transformative experience are usually considered ancillary. Giyur in Poland is informed by the aforementioned concerns and aims, but it can neither be seen exclusively as a pragmatic and secular enterprise in the guise of a religious form, nor understood solely as the enactment of theologically prescribed process of learning and communal integration. For some converts this transition is a conclusion to a quest of reorienting one’s relation to the divine or involves experiences that could be described as noetic or aporetic. These drives and pursuits are nonetheless inextricably linked with wider social and religious context of contemporary Judaism and Poland.

Seminaria naukowe IAiE UAM stanowią forum otwartej dyskusji akademickiej na temat najnowszych publikacji przygotowywanych przez pracowników i doktorantów Instytutu oraz realizowanych przez nich badań i projektów. W ramach seminariów odbywają się także wykłady gościnne będące okazją do wymiany poglądów z badaczami z kraju i zagranicy reprezentującymi różne ośrodki oraz dyscypliny naukowe, którym bliskie jest podejście antropologiczne, kładące nacisk na analizowanie zjawisk kulturowych w powiązaniu z towarzyszącymi im procesami i relacjami społecznymi.

Seminaria mają charakter otwarty, ich adresatami są wszyscy zainteresowani, w tym zwłaszcza pracownicy, doktoranci i studenci IAiE. Celem spotkań jest inspirowanie aktywnego życia naukowego, integracja środowiska oraz popularyzacja antropologii społeczno-kulturowej.

Serdecznie zapraszamy!