11 maja 2022

Seminarium naukowe 17.05.2022: Rzeczpospolita Snów: śnienie społeczne Polaków w okresie gwałtownych przemian (2020-2022)

11 maja 2022 | Karolina Dziubata

Zapraszamy na Seminarium Naukowe Instytutu Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu.

Dla osób studiujących i pracujących w IAiE: sala im. J. Burszty

Dla zainteresowanych: MS Teams https://tinyurl.com/pe5d2rch

FACEBOOK

17.05.2022

BARTOSZ SAMITOWSKI

Rzeczpospolita Snów: śnienie społeczne Polaków w okresie gwałtownych przemian (2020-2022)

Rzeczpospolita Snów to badanie jakościowe śnienia społecznego w Polsce w latach 2020-2022, czyli w okresie dwóch wydarzeń szczególnie oddziaływających na wiele aspektów życia społecznego; pandemii Covid-19 oraz inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Badanie opiera się na perspektywie nowoczesnej antropologii snów inspirowanej psychologią analityczną oraz antropologicznej pracy z obrazami. W badaniu wykorzystywane są metody matrycy śnienia społecznego oraz analiza narracji snu w odniesieniu do modeli społeczno-kulturowych oraz wzajemnego wpływu rzeczywistości sennej oraz społecznej śniącego. Badania odbywają się za pośrednictwem grupy na portalu Facebook oraz spotkań grupowych i badań indywidualnych. Treść snów poddaje się wpływom wydarzeń w przestrzeni społeczno-kulturowej, zaś proces ich narracji odzwierciedla doświadczenie kulturowe śniącego oraz wzbogaca jego zrozumienie. W snach badanych można wyróżnić powtarzające się motywy związane z rzeczywistością społeczną bezpośrednio bądź za pośrednictwem metafor i skojarzeń.

Bartosz Samitowski – analityk jungowski, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii. Prezes i członek założyciel Stowarzyszenia Analityków Jungowskich. Wiceprezes Polskiej Federacji Psychoterapii. Nauczyciel w kursach psychoterapii. Antropolog kulturowy związany z IEiAK UW. Twórca projektu badawczego „Rzeczpospolita Snów”. Eseista, tłumacz, autor tekstów piosenek i muzyk.

Seminaria naukowe IAiE UAM stanowią forum otwartej dyskusji akademickiej na temat najnowszych publikacji przygotowywanych przez pracowników i doktorantów Instytutu oraz realizowanych przez nich badań i projektów. W ramach seminariów odbywają się także wykłady gościnne będące okazją do wymiany poglądów z badaczami z kraju i zagranicy reprezentującymi różne ośrodki oraz dyscypliny naukowe, którym bliskie jest podejście antropologiczne, kładące nacisk na analizowanie zjawisk kulturowych w powiązaniu z towarzyszącymi im procesami i relacjami społecznymi.

Seminaria mają charakter otwarty, ich adresatami są wszyscy zainteresowani, w tym zwłaszcza pracownicy, doktoranci i studenci IAiE. Celem spotkań jest inspirowanie aktywnego życia naukowego, integracja środowiska oraz popularyzacja antropologii społeczno-kulturowej.