2 listopada 2021

Seminarium naukowe 09.11.2021: Rethinking liminalities in migration: undisciplined reflections on displacements

2 listopada 2021 | Karolina Dziubata

Zapraszamy Seminarium Naukowe Instytutu Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu 09.11.2021, 09:30-11:00

Dla osób pracujących i studiujących na IAiE – stacjonarnie w Instytucie w sali im. J. Burszty.

Dla zainteresowanych – MS Teams, link do spotkania: https://tinyurl.com/pe5d2rch

09.11.2021

Katerina Strani
(Heriot-Watt University, Edinburgh)

Rethinking liminalities in migration: undisciplined reflections on displacements

Migration studies is an interdisciplinary field which benefits from insights from sociology, cultural studies, sociolinguistics, psychology, geography, economics, anthropology and sometimes other disciplines. What do anthropology and ethnology offer in Migration studies and why is it important? The talk will explore these questions using a case study of forced placement of Syrian students in the UK after 2011.

Seminaria naukowe IAiE UAM stanowią forum otwartej dyskusji akademickiej na temat najnowszych publikacji przygotowywanych przez pracowników i doktorantów Instytutu oraz realizowanych przez nich badań i projektów. W ramach seminariów odbywają się także wykłady gościnne będące okazją do wymiany poglądów z badaczami z kraju i zagranicy reprezentującymi różne ośrodki oraz dyscypliny naukowe, którym bliskie jest podejście antropologiczne, kładące nacisk na analizowanie zjawisk kulturowych w powiązaniu z towarzyszącymi im procesami i relacjami społecznymi.

FB

Seminaria mają charakter otwarty, ich adresatami są wszyscy zainteresowani, w tym zwłaszcza pracownicy, doktoranci i studenci IAiE. Celem spotkań jest inspirowanie aktywnego życia naukowego, integracja środowiska oraz popularyzacja antropologii społeczno-kulturowej.

Serdecznie zapraszamy!