1 czerwca 2022

Seminarium naukowe 07.06.2022: Organizacje wspierające syryjskich uchodźców w Turcji

1 czerwca 2022 | Karolina Dziubata

Zapraszamy na Seminarium Naukowe Instytutu Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu. Dla osób studiujących i pracujących w IAiE: sala im. J. Burszty

Dla zainteresowanych: MS Teams https://tinyurl.com/pe5d2rch

FACEBOOK

07.06.2022

IZABELLA MAIN
IZABELA KUJAWA

Organizacje wspierające syryjskich uchodźców w Turcji

W wystąpieniu przedstawimy wyniki badań etnograficznych prowadzonych latem 2019 i 2021 roku z organizacjami wspierającymi uchodźców syryjskich w Stambule i Gaziantep. Od 2011 roku ponad 3.7 miliona Syryjczyków zamieszkało w Turcji, która z jednej strony przyjęła „muzułmańskich gości”, a z drugiej nie przyznała im statusu uchodźców, co znacząco ograniczyło ich prawa. Wskażemy na rolę religii w debatach na temat ich obecności oraz jej znaczenie w trakcie pobytu w Turcji. Następnie opiszemy badane organizacje (tureckie, syryjskie i międzynarodowe) oraz specyfikę ich działalności w odpowiedzi na potrzeby społeczności syryjskiej w regionie. Działalność organizacji jest wyrazem aktywności społeczeństwa obywatelskiego, sposobem na integrację Syryjczyków i Syryjek, ale też odzwierciedla kontrolującą rolę państwa i trudności wynikające z nieplanowanego przedłużającego się okresu pobytu tej społeczności.

Nasza prezentacja oparta jest na rezultatach badań prowadzonych w ramach projektu „Normy i wartości w Europejskim kryzysie migracyjnym i uchodźczym” (Horyzont 2020).