23 lutego 2022

Seminarium naukowe 01.03.2022: Globalizacja kulturowa – hasło do słownika

23 lutego 2022 | Karolina Dziubata

Zapraszamy na pierwsze w semestrze letnim 2021/2022 Seminarium Naukowe Instytutu Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu.

Dla osób studiujących i pracujących w IAiE: sala im. J. Burszty

Dla zainteresowanych: MS Teams https://tinyurl.com/pe5d2rch

01.03.2022

Waldemar Kuligowski

Globalizacja kulturowa – hasło do słownika

Czy termin, który przed 20 laty rozpalał naukowe debaty jest już w pełni oswojony? A może mają rację ci autorzy, którzy ogłaszają: koniec globalizacji”? Co dzisiaj oznacza oprowadzenie badań w warunkach globalnych przepływów? Pretekstem do seminaryjnej rozmowy jest konieczność stworzenia hasła do słownika: jak napisać je z perspektywy antropologii?

Waldemar Kuligowski – profesor zwyczajny nauk humanistycznych, kierownik Zakładu Antropologii Kulturowej na UAM w Poznaniu. Prowadził badania terenowe w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Autor kilkunastu książek i ponad stu artykułów naukowych. Odznaczony odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Seminaria naukowe IAiE UAM stanowią forum otwartej dyskusji akademickiej na temat najnowszych publikacji przygotowywanych przez pracowników i doktorantów Instytutu oraz realizowanych przez nich badań i projektów. W ramach seminariów odbywają się także wykłady gościnne będące okazją do wymiany poglądów z badaczami z kraju i zagranicy reprezentującymi różne ośrodki oraz dyscypliny naukowe, którym bliskie jest podejście antropologiczne, kładące nacisk na analizowanie zjawisk kulturowych w powiązaniu z towarzyszącymi im procesami i relacjami społecznymi.

Seminaria mają charakter otwarty, ich adresatami są wszyscy zainteresowani, w tym zwłaszcza pracownicy, doktoranci i studenci IAiE. Celem spotkań jest inspirowanie aktywnego życia naukowego, integracja środowiska oraz popularyzacja antropologii społeczno-kulturowej.

Serdecznie zapraszamy!