19 marca 2019

Seminarium GBAM – 25 marca

19 marca 2019 | Agata Stanisz

Grupa badawcza „Antropologia medyczna” w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej zaprasza na seminarium, podczas którego dr Jan Piasecki z Zakładu Filozofii i Bioetyki, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum wygłosi wykład pt. „Problemy etyczne w badaniach biomedycznych – przykład elektronicznych kart pacjenta”.

Seminarium odbędzie się 25 marca 2019 roku od godz. 10.00 w Collegium Historicum, ul. Umultowska 89D, sala 2.19 (I p.).

Streszczenie:

Wprowadzenie elektronicznych kart pacjenta wiąże się nie tylko z usprawnieniem opieki nad chorym, ale ponadto otwiera nowe możliwości prowadzenia badań naukowych. Tradycyjna karta pacjenta – dokumentująca przebieg choroby, udzielone świadczenia medyczne oraz obserwacje i spostrzeżenia lekarza – w procesie digitalizacji zyskuje szczególną cechę: zdalnej, elektronicznej dostępności. Aby uzyskać informacje o pacjencie znajdujące się w papierowej karcie pacjenta, trzeba zejść do szpitalnego archiwum i manualnie przejrzeć szereg papierów. Elektroniczna karta pacjenta jest dostępna zdalnie, dla wielu autoryzowanych użytkowników w tym samym czasie, daje możliwość swobodnego poszukiwania konkretnych informacji o chorym. Zmiana dostępności ma daleko idące konsekwencje etyczne, prawne i praktyczne.

W trakcie wystąpienia zostaną przedstawione wyniki systematycznego przeglądu literatury dotyczącej etycznych aspektów badań biomedycznych z użyciem elektronicznych kart pacjenta, a także szczegółowo przedyskutowane niektóre problemy opisane w literaturze. Między innymi tzw. zgoda świadczeniodawcy na prowadzenie badań naukowych (provider’s consent), zgoda na uzyskanie kontaktu z pacjentem oraz problem własności danych medycznych.