9 marca 2021

Seminarium: Antropologia społeczno-kulturowa – z lotu ptaka dla outsiderów i insiderów

9 marca 2021 | Karolina Dziubata

Zapraszamy kolejne seminarium naukowe IAiE, które odbędzie się 16.03.2021 w godzinach 09:30-11:00 na platformie MS Teams.

link do kanału: https://tinyurl.com/ybf9pr3k
link do spotkania: https://tinyurl.com/4mwcy2rz

Wydarzenie na FB

16.03.2021

Michał Buchowski

Antropologia społeczno-kulturowa – z lotu ptaka dla outsiderów i insiderów

Przedstawiany tekst napisany jest do tomu Dydaktyka filozofii, w którym miałoby chodzić „o pokazanie zróżnicowanych ujęć z zakresu… antropologii, jej dziejów i głównych problemów przez nią poruszanych”, a jednocześnie mieć „charakter przeglądowy, w sposób maksymalnie zobiektywizowany dyskurs… we współczesnej filozofii i nauce na temat kultury… [i] ukazać także wewnętrzną krytykę omawianych koncepcji czy rozwiązań, ukazując ich zalety i słabości (materialne i formalne)”.

Przedstawienie i historii, i perypetii, i współczesnych orientacji antropologii społeczno-kulturowej w krótkim tekście to niesłychane wyzwanie. Przedstawię najpierw historię idei antropologicznych, oscylując między tradycjami antropologii społecznej i kulturowej. Z konieczności ograniczam go do sztandarowych nazwisk, a wiele godnych odnotowania pomijam. W mnogości idei staram się wyłowić najbardziej znamienne wątki. Podział na dwa rodzaje antropologii jest często kwestią niuansów i skupianie się na aspekcie kulturowym nie musi oznaczać ignorowania aspektu społecznego. W efekcie, mam nadzieję, wyłoni się w miarę zwarty obraz historii i teorii, który pozwoli na koniec przedstawić pewne rysy charakterystyczne meandrów intelektualnych i etycznych oraz stan antropologii współczesnej.

Michał Buchowski jest profesorem antropologii społecznej na Uniwersytecie Poznańskim, dyrektorem Instytutu Antropologii i Etnologii, oraz kierownikiem Katedry Środkowoeuropejskich Studiów Porównawczych na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie n. Odrą.

Seminaria naukowe IAiE UAM stanowią forum otwartej dyskusji akademickiej na temat najnowszych publikacji przygotowywanych przez pracowników i doktorantów Instytutu oraz realizowanych przez nich badań i projektów. W ramach seminariów odbywają się także wykłady gościnne będące okazją do wymiany poglądów z badaczami z kraju i zagranicy reprezentującymi różne ośrodki oraz dyscypliny naukowe, którym bliskie jest podejście antropologiczne, kładące nacisk na analizowanie zjawisk kulturowych w powiązaniu z towarzyszącymi im procesami i relacjami społecznymi.

Seminaria mają charakter otwarty, ich adresatami są wszyscy zainteresowani, w tym zwłaszcza pracownicy, doktoranci i studenci IAiE. Celem spotkań jest inspirowanie aktywnego życia naukowego, integracja środowiska oraz popularyzacja antropologii społeczno-kulturowej.

Serdecznie zapraszamy!